Детали


 • Хартии од вредност
  од Јанка Димитрова, Зоран Колев

  ISBN: 978-608-244-356-0
  број на страни: 312
  издадена: 2016
  јазик: македонски
  краток опис:
  Пазарот на капитал (хартии од вредност) како интегрален дел на финансискиот пазар претставува механизам кој врши алокација на долгорочните финансиски средства...

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/574

 Преземено: 466

Следете нè на:

 

online
12
е-Книги
827
прегледи
207,547
преземено
283,367