Детали


 • Биланс на плаќања
  од Ристо Фотов

  ISBN: 978-608-4504-70-2
  број на страни: 255
  издадена: 2012
  јазик: македонски
  краток опис:
  Билансот на плаќања во рудиментирана форма е познат уште во меркантилизмот (меркантилистите го нарекувале трговски биланс). Edward Misselden (1608-1654) го составил првиот трговски билансво 1621-1622 година. Од статистички и економско-аналитички аспект третирањето на билансот на плаќања е од поново време. За билансот на плаќања први почнале да се интересираат меркантилистите, кои барале како основа за оценката на богатењето или осиромашувањето на земјата со благороден метал да не се зема активното или пасивното салдо од работењето на секој поединечен трговец, туку таа оценка да се донесува врз основа на вкупното салдо на плаќањата и примањата врз основа на извозот и увозот на стоки на сите трговци и сите трансакции во текот на една година.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/136
 Преземено: 305

Следете нè на:

 

online
2
е-Книги
731
прегледи
149,447
преземено
209,355