MKEN
АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИСТАП ДО ВЕБ СЕРВИС ЗА ПОВЕЌЕЗНАЧНА ТРАНСЛИТЕРАЦИЈА НА ЦЕЛИ РЕЧЕНИЦИ ОД ЛАТИНИЦА ВО КИРИЛИЦАповеќезначни : g = г, ѓ | z = з, ж | k = к, ќ | c = ц, ч | s = с, ш

стандардни : gj = ѓ | zh = ж | kj = ќ | ch = ч | lj = љ | nj = њ | dz = ѕ | dj, dzj = џ | sh = ш

Внеси текст на латиница: