Детали


 • Претприемништво
  од Елизабета Митрева

  ISBN: 978-608-4708-20-9
  број на страни: 155
  издадена: 2013
  јазик: македонски
  краток опис:
  При подготовката на текстот, од комплементарна смисла, задоволена е програмската ориентација на предметните основи на предметот. Овој ракописот е посветен на студентите, научните работници и претприемачите и истиот, на јасен и разбирлив начин, нуди една слика за претприемачкиот бизнис, неговите предности, слабости и придобивки, главните предизвици и проблеми со кои се соочуваат претприемачите, начините на организирање на еден бизнис, иновациите и соочувањето со конкуренцијата, изворите на финансирање...

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/179
 Преземено: 634

Следете нè на:

 

online
1
е-Книги
771
прегледи
162,133
преземено
224,788