Задолжителна литература на УГД


Задолжителна литература на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по проект на Владата на Република Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“, која може да се најде во НУБ „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетската библиотека и библиотеките на единиците на универзитетот:


Економија
 1. Глобалната револуција на јавниот менаџмент / Кетл Доналд Ф.
 2. Основи на финансиски менаџмент / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt
 3. Современ менаџмент / Gareth R.Janes,Jenifer M.George
 4. Јавни финансии / Harvey S.Rasen, Ted Gauer
 5. Каматни стапки и текови на финансиски пазар / Џејмс Ц.Ван Харн
 6. Транспорт / Дејвид А. Хешер, Ек М. Бруер
 7. Рурален развој на САД / Голстон Вилијам А., Бехлер Карен Џ.
 8. Нова економска дипломатија / Николас Бејн и др.
 9. Менаџирање на локалната власт / Ричард Д. Бингам, Вијам М. Боуен и др.
 10. Нееднаквоста и индустриски промени / Галбрајт Џејмс К.
 11. Стратегија на конкурентност / Мајкл Е. Портер
 12. За конкуренцијата / Мајкл Е. Портер
 13. Брзиот пат до корпоративниот растеж / Мајер Марк
 14. Mаркетинг во јавниот сектор / Ненеси Ли, Филип Котлер
 15. Сетилно брендирање / Мартин Линдстром
 16. Привлекување на инвеститори / Филип Котлер
 17. Економија на јавниот сектор / J.E. Stigllty
 18. Макроекономија, Михаил Бурда
 19. Современо банкарство / Шила Хефернан
 20. Економија во здравството / Пол Џ. Фелштајн
 21. Напредна макроекономија / Давид Ромер
 22. Маркетинг движења / Филип Котлер, Дипак К. Џаин, Сувит Месинси
 23. Модерна економија на трудот / Роберт С. Смит
 24. Здравствена економика / Рексфорд Е. Сантере
 25. Економија за менаџери / Пол Г. Фарнам
 26. Економија на менаџментот и бизнис стратегија / Мајкл Р. Беј
 27. Бизнис и општество / Ен. Т. Лоренс
 28. Територии на профит / Гари Филдс
 29. Принципи на економијата / Грегори Манкив
 30. Меѓународна економија-теорија и пракса / Пол Р. Кругман
 31. Маркетинг и менаџмент / Филип Котлер
 32. Маркетинг за хотелиерство и туризам / Џон Т. Боуен
 33. Богатство на мрежите / Јоши Бенклер
 34. Менаџмент на операции / Ли Ј.Крајевск,Лери П. Ритцман,Маној К.Малхотра
 35. Лидерство / Рудолф Џулијани
 36. Однесувањето на потрошувачите и маркетиншките стратегии / Џ. Питер, Џ.Олсон
 37. Основи на ризик и осигурување / Е. J. Vaughat, T. M. Vaughat
 38. Однесувањето на потрошувачите / Roger D. Blacwell и др.
 39. Микроекономија средно ниво современ пристап / Хал Р. Вериан
 40. Основни методи во економска математика / A. C. Chiang, K. Wainwright
 41. Статистика за бизнис и економија / Пол Њуболд, В. Карлсон
 42. Вовед во финансиско сметковоство / Чарлс Т. Хорнгрен, Г. Сандем
 43. Инвестици / Зви Боди, А. Кејн и др.
 44. Макроекономија / Ендру Б. Абел, бен С. Бернан
 45. Вовед во економска теорија на пазарно однесување - микроекономија / перспектива на Валрас, Доналд В. Кацнер
 46. Принципи на маркетинг / Филип Котлер и Г.Армнстронг
 47. Економија на пари, банкарство и финасиски пазари / Фредерик С.Мишкин
 48. Меѓународен бизнис / Џарлс Е.Хилд
 49. Корпоративни финансии / Ross, Stephen A.Westerlield
 50. Побарувачка, понуда и цени на гасот во Европа / Анук Хонор
 51. Маркетинг на млекото од аспект на потрошувачот / Емилија Велањова
 52. Животински инстинкти / Џорџ А.Акерлоф и Роберт Џ.Шилер
 53. Претприемништво, процес во перспектива / Роберт А.Барон, Скот А.Шејн
 54. Пропаѓањето на социјалната држава / Асан Разин и Ефраим Садка
 55. Динамика на пазарот: нова финансиска економија / Џозеф Л. Мекколи
 56. Управување со јавниот сектор / Норман Флин
 57. Теорија на невработеност во услови на еквилибриум / Кристофер А. Писаридес
 58. Меѓународен маркетинг: планирање на стратегии, настап на пазари и реализација / Роџер Бенет и Џим Блит
 59. Корпорациски преземања и продуктивност / Френк Р. Лихтенберг
 60. Како да се измами Владата: економскиот систем на евазија / Френк А. Коуел
 61. Регионално планирање / Мелвил К. Бранч
 62. Претприемништво и мали фирми / Дејвид Дикинс, Марк Фрил
 63. Вовед во економетрија со примери / Раму Раманатан
 64. Земјоделска економија / Х. Еван Драмонд, Џон В. Гудвин
 65. Меѓународен бизнис / Џон Д. Даниелс Ли Х. Радебау, Даниел П. Саливен
 66. Економски ефекти на буџетот на Владата / уредена од Елханан Хелпман, Асаф Разин и Ефраим Садка
 67. Основа за маркетинг менаџмент / Филип Котлер, Кевин Лејн Келер
 68. Маркетинг-менаџмент / Филип Котлер, Кевин Лејн Келер
 69. Економика на земјоделството и агробизнис / Гејл Л. Крејмер, Кларенс В. Јенсен, Даглас Д. Саутгејт, помладиот
 70. Учебник по економска анализа на граѓанското право / Ханс-Бернд Шефер, Клаус От
 71. Меѓународно маркетинг истражување / В. Кумар
 72. Ерата на маркетингот : од професионална практика до глобално обезбедување / Калман Аплбаум
 73. Теорија на монетарни институции / Лоренс Х. Вајт
 74. Модерни јавни финансии / издадена од Џон М. Квиглеј, Еуген Смоленски
 75. Економетрија на финансиските пазари / Џон Ј. Кемпбел, Ендру В. Лоу, А Крег МекКинлеј
 76. Економија на ризик и време / Кристијан Голиер
 77. Анализа на планирање маркетинг / Доналд Р. Леман, Расел С. Вајнер
 78. Пари, кредит и капитал / Џејмс Тобин
 79. Фискални политики и порастот во светската економија / Џејкоб А. Френкел и Асаф Разин
 80. Борба против невработеност : макроекономски студии од Центарот за европски студии / уредено од Ричард Лејард и Ларс Калмфорс
 81. Избор, благосостојба и мерење / Амарти Сен
 82. Светска трговија и плаќања: вовед / Ричард Е. Кејвс, Џефри А. Франкел, Роналд Тус Џоунс
 83. Економска географија и јавна политика / Ричард Балдвин
 84. Економија на европската интеграција: теорија, пракса, политика / Willem Molle
 85. Граничен трошок на јавните фондови: теорија и примена / од Бев Далби
 86. Иновацијата и претприемништвото: примена и принципи / Петер Ф. Дракер
 87. Глобализација и бизнис / Џон Д. Даниелс, Ли Х. Радебау, Даниел П. Саливан
 88. Кредитен ризик: одредување цени, мерење и управување / Дарел Дафи и Кенет Џ. Синглтон
 89. Нација во подем: приказна за економското чудо на Израел / Ден Сенор и Сол Сингер 

Следете нè на:

 

online
6
е-Книги
1039
прегледи
409,970
преземено
514,226