Задолжителна литература на УГД


Задолжителна литература на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по проект на Владата на Република Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“, која може да се најде во НУБ „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетската библиотека и библиотеките на единиците на универзитетот:


Замјоделство
 1. Агроекосистемска одржливост / Глисман Стивен Р.
 2. Прирачник за раководење на земјоделските фарми за органско производство / Ник Лампкин, Марк Межрс, Сузан Падел
 3. Правење попис на шумскиот инвентар, Методологија и примена / А.Кангас, М. Малтамо
 4. Органско производство и употреба на заменски култури / Ф.Бавец, М.Бавец
 5. Основни процеси во екологијата, пристап од аспект на системите на Земјата / Дејвид М. Вилкинсон
 6. Биологија на јаболка и круши / Џон, Џ. Џексон
 7. Географски информациски системи – вовед / Џули Делејни
 8. Анализи и производство на вино / Брус В. Зуклин и др.
 9. Билтморски лекции за силвикултурата / Карл А. Шенк
 10. Микро наводнување за производство на житни култури / Фреди Р. Џејмс и др.
 11. Примена на ГИС во земјоделството / Френсис Џ. Пирс, Д. Клеј
 12. Развој на растенијата и климатските промени / Џејмс И. Морисон, М. Моркрофт
 13. Прирачник за контрола на хигиената во прехрамбената индустрија / Х.М. Леливелд / М. Мостерт
 14. Организација на трудот во земјоделството / Г. Биликоф
 15. Ориентални видови храна и растенија, хемиски состав и ефекти врз здравјето / Чи-Танг Хо, Џ. Кун Лин
 16. Прирачник за прецизно земјоделство, принципи и апликации / Анша Шринивасан
 17. Меѓународна трговија и земјоделство / Вон В. Ку, П.Л. Кенеди
 18. Шумарство засновано на постојана покровност, процена, анализа, сценарија / Клаус Ф. Гадоу и др.
 19. Создавање на шумарство за 21-ви век: наука за менаџирање со екоситеми / Кетрин А. Ком, Џ. Ф. Френклин
 20. Повеќересурсна шумарска интервенција со методи на пробни површини, далечинско детектирање и ГИС / Мајкл Кон, Стен Магнусен
 21. Менаџмент на фарма / Донајд Д. Кеј, В. М. Едврардс
 22. Билки: предизвици во хемија и во биологијата / М. Ванг, Ш. Санг
 23. Земјоделство и животна средина / Ернст Луц
 24. Шумски дрвја / Лиза Семјуелсон, М. Хоган
 25. Биотехнологија / Сузан Барнур
 26. Користењето на отпадните води во земјоделството / С.М.Сзе и Квок К.
 27. Секоја фарма – фабрика / Дебора Фицџералд
 28. Концепти во технологија на виното / Јер Маргалит
 29. Водич за безбедност во исхраната / Ричард лавли, Лори Кертис и др.
 30. Фуражни култури, поинакви треви: како да се одгледуваат, жнеат и употребуваат / Томас Шол
 31. Вкусот на храната / Хиротоши Тамура, Сузан Е. Ебелер и други
 32. Здравје на живината и менаџмент / Дејвид Сеинсбери
 33. Познавање на почвите наменети за подигање на лозови насади / Роберт Е. Вајт
 34. Болести кај дивите животни / Гери А. Вобсер
 35. Маркетинг за немаркетинг менаџери / Нортон Пели
 36. Стратегиски маркетинг менаџмент / Александер Чернев
 37. Прецизен маркетинг: нови правила за привлекување, задржување и зголемување на профитабилни потрошувачи / Џеф Забин и Греш Бребах
 38. Проектен менаџмент во градежништвото / Алан Творт и Гордон Рис
 39. Лековити билки - Прирачник за кулинарски билки, зашини, мешавини од зачини и за нивните еретички масла / Тојшер Еберхард
 40. Ветеринарна медицина, учебник за заболување на говедата, коњите, овците, свињите и козите / Радостис Ото М.
 41. Наводнување на земјоделските култури / Р.Џ. Ласчано
 42. Применет менаџмент на фарма / Џонатан Тарнер
 43. Шумарство-прирачник / Гедоу Клаус Ф.
 44. Земјоделски системи : агроекологија и иновации во руралните средини / Сиглинд Снап, Бери Паунд
 45. Рурален развој: ставајќи го последното прво / Роберт Чемберс
 46. Водич за дисекција на кучето / Ховард Е. Еванс, Александар де Лахунта
 47. Исхрана на културите во стакленик / Цес Соневелд, Вим Вохт
 48. Рекламирање и промоција / Џорџ Е. Белч, Макл А. Белч 659.1
 49. Микробна контаминација на храната / уредник Чарлс Л. Вилсон
 50. Вовед во агрономија: храна, земјоделски култури и животна средина / Крег С. Шифер, Кристин М. Монкада
 51. Применета биологија на мускули и месо / уредена од Мин Ду, Ричард Ј. МекКормик
 52. Хемија и биологија на производство на вино / Иан Хорнси
 53. Основна микробиологија на храна / Бибек Реј, Ерен Бунија
 54. Трпезни маслинки: производство и преработка / А. Гаридо Фернандез, М. Х. Фернандез Диез и М. Р. Адамс
 55. Протеини во исхраната / уредено од П. Ф. Фокс и Џ. Џ. Кондон
 56. Производство на вино : од лозје до пазар / Ричард П. Вајн, Елен М. Хркнес и Сели Џ. Линтон
 57. Сместување на добитокот / уредено од К. М. Вејтс и Д. Р. Чарлс
 58. Маслиново масло: хемија и технологија / уредник Димитриос Боску 

Следете нè на:

 

online
12
е-Книги
1028
прегледи
395,504
преземено
498,931