Задолжителна литература на УГД


Задолжителна литература на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по проект на Владата на Република Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“, која може да се најде во НУБ „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетската библиотека и библиотеките на единиците на универзитетот:


Право
 1. Модели на демократија / Хелд Дејвид
 2. Глобализација / Јан Арт Шолте
 3. Истражувачки методи на политиките науки / Џонсон Џенет Б.,Рејнолде Х.Т. и др.
 4. Регулирање на медиуми / Голдерг Дејвид
 5. Анализа на јавни политики / Вијилам Н. Дан
 6. Примена на криминалистичка анализа / Велани Карин, Нахун Џоел
 7. Клучни концепти во политичката комуникација / Дарен Г. Лилекер
 8. Разбирање на меѓународни конфликти / Ној Џозефс, Помладиот
 9. Глобална секс индустрија и препродажба на луѓе / Бикс Карен, Дилајда Амир
 10. Недржавни закани и идни војни / Бункер Џ. Роберт
 11. Стратегија во современиот свет / Бејлис Џ., Вирц Џ. и др.
 12. Напад на тероризмот / Курт Кронин Одри, Лудс Џејмс М.
 13. Проучување податоци и предвидувачка анализа / Мек-Кју Колин
 14. Историја на тероризмот / Жерор Шалијан, Арн Блин
 15. Проблемите на демократската транзиција и консолидација / Линц Хуан, Степан Алфред
 16. Одиме локално / Гриндс С. Мерили
 17. Прирачник за проценка и менаџмент на ризици на животна средина / Калоу Питер
 18. Револуција во стратешки работи / Фидмон Лоренс
 19. Управување преку мрежа / Стивен Голдсмит, Вилијам Д. Егерс
 20. Организиран криминал / Мајк Д. Лајман
 21. Човековите права и социјалната работа / Џим Ајф
 22. Европска политика / Тим Бејл
 23. Споредување на политичката комуникација / Френк Есер, Барбара Феч
 24. Истражување на криминалистичка анализа / Кристофер В.Брус, Стивен Р.Хик
 25. Политички партии / Гантер Ричард, Монтеро Хозе Рамон и др.
 26. Трансформација на војната / Кревелд Мартин
 27. Управување и отпор на светската политика / Дејвид Армстронг и др.
 28. Стратешко размислување во разузнавањето на криминалот / Џери Х. Ретклиф
 29. Истражувачки методи на политичката наука / Батол Фонсон и др.
 30. Теорија на меѓународна политика / Валц Кенет
 31. Меѓународна правна помош во кривична материја / Хакнер Т. и др.
 32. Прирачник за транснационален криминал и правда / Филип Рајкел
 33. Меѓународни односи и светската политика / Виоти Пол, Каупи Марк
 34. Извршување на судски одлуки во Европа / Кенет Венди
 35. Јавна дипломатија / Леонард Марк, Стед Кетрин и др.
 36. Глобален организиран криминал трендови / Дина Зигел и др.
 37. Споредување на политичката комуникација / Есер Френк, Феч Барбара
 38. Политиката на меѓународно право / Реус Смит
 39. Европска политика / Бејл Тим
 40. Да се види невидливото / Квигин Томас
 41. Закон за кривична постапка / Болке Верна
 42. Компаративна анализа на власта и политика / Хаг Род
 43. Политика / Хејвуд Ендрју
 44. Политички парадокс / Стоун Дебара
 45. Дипломатија на највисоко ниво / Дејвид Х. Дон
 46. Новата јавна дипломатија / Јан Мелисон
 47. Перење пари / Џон Медингер
 48. Да се одбегне не / Вилијам Јури
 49. Дипломатски церемонијал и протокол / Џон Р.Вуд, Џин Серес
 50. Да се дојде до да / Фишер Јури В.
 51. Меѓународно право и употреба на сила / Греј Кристина
 52. Политика на европскиот граѓански кодекс / Мартијн Хеселник
 53. Приватно решавање на спорови во меѓ. бизнис / Бергер Клаус
 54. Член 6 од Европската конвенција / Гротријан Ендрју
 55. Криминалистичкото истражување со мапирање на криминалот / Рајчел Боба
 56. ФИДИК (28 брошури) Белиот прирачник
 57. Кратка форма на договор
 58. Модел за претставнички договори
 59. Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини
 60. Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи
 61. Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување
 62. Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти
 63. Услови на договор за градба
 64. Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба
 65. Услови на договор за изведба на електро механички работи
 66. Клиентско консултантски модел на договор за услуги
 67. Фидик водич за договори
 68. Постапка за доделување на договор
 69. Прирачник на ФИДИК за избор на консултанти
 70. Прирачник за користење на договори за подизведувачи- консултанти и договори за заедничко (конзорциум) вложување
 71. Прирачник за користење на ФИДБЕК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи
 72. Услови за договори за градежни работи-дел 1
 73. Услови за договори за градежни работи-дел 2
 74. Услови за договори за подизведба на градежни работи
 75. Услови за договори за проектирање-градби и договор по системот “клуч на рака”
 76. Договор за поднесување групна понуда (конзорциум)
 77. Стандарден образец за преквалификација за добавувачи
 78. Прирачник за примена на ФИДБЕК условите на договорите за градежни работи 4-то издание
 79. Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултантни услуги
 80. ЕИК водич за изведувачи според условите на договор на ФИДИК за ЕПЦ проекти “клуч на рака”
 81. ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК
 82. ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за постројките и изградба на проект на ФИДИК
 83. Политика на алијансата / Глен Х. Снајдер
 84. Новата ера на тероризмот и меѓународниот политички систем / Адрија Гелке
 85. Војна и самоодбрана / Дејвид Родин
 86. Потекло на сојузите / Стефан М. Волт
 87. Границите на алијансата / Ендрју А. Михта
 88. Разузнавачка заедница во САД / Џефри Т. Ричелсон
 89. Меѓународно семејно право / D.M. Blair
 90. Меѓународно кривично право / A. Cassese
 91. Светска трговска организација / M. Malsushita, TH J. Schoenbaum
 92. Облигационо право / R. Cimerman
 93. Основи на приватно право / J. Gordley
 94. Уставно право / T.R. S. Alen
 95. Вовед во римско право / Бери Николс
 96. Судска ревизија и правата на приватните страни во правото на ЕУ / А. Вард
 97. Меѓународно право / Малком Шо
 98. Европско право на интелектуална сопственост / Т. Прајм
 99. Начела на корпоративното финансиско право / E. Ferran
 100. Решавање на меѓународни спорови / Merils J.
 101. Меѓусебно влијание меѓу правото на ЕУ и националното право / Д.Обрадович и Н. Лавранос
 102. Европски устав / Giuliano Amato, J. Amato
 103. Социјално право и закон за работа работни односи во ЕУ / Филипа Вотсон
 104. Кривично право – општ дел / Јоханес Веселс
 105. Казнено право – посебен дел / Јоханес Веселс
 106. Историски вовед во западното уставно право / Кенегем Р. Ш. Ван
 107. Принципи на јавно меѓународно право / I. Brownille
 108. Глобализацијата и иднината на трудовото право / Џон Крејг, Мајкл Линг
 109. Редовна интеграција на земјите во развој / Ф.Портер, К.Свитмен
 110. Наука за форензиката / Ендрју Р.В. Џексон и Џули М. Џексон
 111. Дипломатија: Теорија и пракса / Г.Р.Бериџ
 112. Променливоста на надворешната политика / Кристофер Хил
 113. Протокол, комплетен прирачник за дипломатска, офици. и општ.употреба / М.Џ.Мекефри, П Инис
 114. Мултилатерална дипломатија и Обединети нации денес / Џ. П. Малдун Јуниор, Џоен Ф. Авиел
 115. Политичка теорија и меѓународни односи / Чарлс Р. Беитс
 116. Криминалистикa: вовед за физички преглед / Р.Сеирфертин и др.
 117. Европско кривично право / Бернд Хекер
 118. Случаи и материјали од меѓународното право / Мартин Диксон, Роберт Мекоркуел
 119. Оксфордски прирачник за криминологија / Мајк Меглаер, Род Морган
 120. Политика на бирократијата, компаративен вовед во јавна администрација / Б.Гај Питерс
 121. Прирачник за иноватори- методи за трансформирање на власта / Дејвид Озборн, Питер Пластрик
 122. Шверц со трговија со луѓе - сите патишта водат кон Америка / Шелден С. Џанг
 123. Етика на војната- исти проблеми во различни традиции / Ричард Сораџби, Дејвид Родвин
 124. Помеѓу војната и политиката / Патриција Овенс
 125. Моќта на разузнавањето во мир и војна / Мајк Херман
 126. Форензика, вовед во научни и истражни техники / Сјуард Х. Џејмс
 127. Вовед во јавна администрација / Џеј М.Шафриц, Е.В.Расел
 128. Политика на изборни системи, Мајкл галагер / Пол Мичел
 129. Европско стварно право / Питер Спаркс
 130. Право на трговски друштва / Дерек Френч
 131. Поднесување на предмет пред Евроски суд за човекови права / Филит Лич
 132. Вовед во мегународното кривично шраво и кривична процедура / Роберт Крајер, Хакан Фриман
 133. Странско право во граѓански парници / Софи Гиромс
 134. Право на ЕУ, текстови, случаи и материјали / Пол Крег и Грејн де Бурка
 135. Правото на вработување на ЕЗ / Кетрин Барнард
 136. Политичка теорија на игра / Нолан Меккарти и Адам Меировиц
 137. Управување со глобализацијата / Дејвид Хелд и Ентони
 138. Глобализацијата на светската политика / Џон Бејлис, Стив Смит и П.Овенс
 139. Луѓе, држави и закани: национални безбедносни проблеми / Бери Бузан
 140. Идентитет, миграции и новата безбедносна агенда во Европа / Оле вевер, Бери Бузан и др.
 141. Меѓународно приватно право / Фосет Џејмс, Карутерс Џенин
 142. Историја на француското приватно право од 1804 / Жан-Луј Халперен
 143. Писма до младиот адвокат / Алан Дершовиц
 144. Трудово право: што знам? / Ален Супиот
 145. Границите на меѓународното право / Џек Л. Голдсмит, Ерик А. Поснер
 146. Европа и правото / Стиг Стромхолм
 147. Вовед во политика / Филип Бенетон
 148. Административното право на земјите од Европа: под управа на Катерин / Лабрусериу Катерин и др. 342
 149. Теорија на правото : поим, важење и примена на правото / Бренд Ритерс, Кристијан Фишер
 150. Јавното право за владините договори / А. Ц. Л. Дејвис
 151. Административно право / Жан Валин
 152. Малолетничка деликвенција : систематски преглед / од Михаел Валтер
 153. Филозофија на право / Рајнхолд Ципелиус
 154. Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право : правда, плурализам и супсидијарност во меѓународното конститутивно подредување на приватното право / Алекс Милс
 155. Меѓународно приватно право. 1, Општ дел / Доминик Буро, Хорасија Муир Ват
 156. Основи на трговското право / од Еуген Клунцингер
 157. Историја на политичките идеи. 1, Од почетокот на XVIII до денес / Жан Тушар
 158. Револт кон модернизмот : Лео Штраус, Ерик Фегелин и потрагата по постлиберален поредок / Тед В. Мекалистер
 159. Градењето мир како политика : одржување мир во кревки општества / уредено од Елизабет М. Кусенс и Четан Кумар со Карин Верместер
 160. Принципи на меѓународното право / од Шон Марфи
 161. Меѓународно приватно право. 2, Посебен дел / Доминик Буро, Хорасија Муир Ват
 162. Глобално владеење и нови војни : спојување на развојот и на безбедноста / Марк Дафилд 

Следете нè на:

 

online
30
е-Книги
1051
прегледи
417,743
преземено
523,344