Задолжителна литература на УГД


Задолжителна литература на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по проект на Владата на Република Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“, која може да се најде во НУБ „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетската библиотека и библиотеките на единиците на универзитетот:


Социологија
 1. Мултикултурна загатка / Баумен Герд
 2. Разбирање на сиромаштија / Пит Алкок
 3. Сиромаштијa / Рут Листер
 4. Детето, семејството и државата / Стивен Македо, Мерион Јанг Ирис
 5. Социјално исклучување / Џон Хилс
 6. За војната / Клаузевиц Карл Фон
 7. Политичка антропологија / Левелен Тед
 8. Опстанокот на малите држави / Витал Дејвид
 9. Поим за глобална безбедност / Хју Питер
 10. Антропологија на религијата / Боуви Фиона
 11. Револуција во стратешките работи / Фридман Лоренс
 12. Визуелни методи во општест.истражувања / Банкс Маркус
 13. Културна антропологија / Шулу Емили А.
 14. Етнички конфликти, религија, идентитет и политика / С.А. Јанакое
 15. Етнички пејзажи во урбаниот свет / Реј Хетчисон
 16. Современа политичка филозофија / Вил Кумлика
 17. Анализа на општествените мрежи – методи и примена / Варесман Стенли и др.
 18. Сиромаштија и социјално исклучување во Британија / Кристина Пантацис, Дејвид Гордон
 19. Општествени истражувачки методи / Лорен Њуман
 20. Ангажирање на непрофитни организации / Стивен Ратгеб Смит, Мајкл Липски
 21. Логиката на колективната акција: јавни добра и теорија на групи / Манкур Олсон
 22. Создавање на јавната вредност : стратегиско раководење во власта / Марк Х. Мур
 23. Создавање добри граѓани : образованието и граѓанското општество / уредници Дајен Равич, Џозеф П. Витерити
 24. Новата динамика на мултилатерализмот : дипломатијата, меѓународните организации и глобалното управување / [уредници] Џејмс П. Мулдон ... [и др.] 

Следете нè на:

 

online
7
е-Книги
1039
прегледи
409,970
преземено
514,226