Задолжителна литература на УГД


Задолжителна литература на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по проект на Владата на Република Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“, која може да се најде во НУБ „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетската библиотека и библиотеките на единиците на универзитетот:


Географија, Историја
  1. Применета хумана географија / Пол Клок 911
  2. Развој на географијата / Рупер Ходерт 911
  3. Вовед во физичка географија и околина / Џозеф Холден 911 

Следете нè на:

 

online
18
е-Книги
1028
прегледи
395,504
преземено
498,931