Задолжителна литература на УГД


Задолжителна литература на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по проект на Владата на Република Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“, која може да се најде во НУБ „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетската библиотека и библиотеките на единиците на универзитетот:


Математика и природни науки
 1. Дипломатија на животна средина / Саскинд Е. Лоренс
 2. Живеење со природата, /Френс Фишер, Мартен А. Хајер
 3. Трансгенеза на цицачи и на птици / Ширли Пиз, Карлос Луис
 4. Заштита од земјотреси / Ендрју Кобурн, Робиб Спенс
 5. Органска хемија / Mек Мури Џон
 6. Основи на астрономија / Хану Картунен
 7. Екофизиологија на растенијата / Ларчер Волтер
 8. Механика на флуиди / Френк М. Вајт
 9. Математика на модерен инженерин / Глен Џејмс
 10. Хемија на експлозиви / Жаклин Акаван
 11. Експлозивни ефекти и апликации / Џонас А. Зукас и Вилијам П. Волтерс
 12. Студентски прирачник со решенија кон Аткинсовата физичка хемија / П.В. Аткинс и др.
 13. Вовед во лимнологија / Стенли М. Додсон
 14. Правда и животна средина / Ендру Добсон
 15. Развојна географија / Руперд Ходер
 16. Техники во антропогеографијата / Џејмс М. Линдсеј
 17. Социјална антропологија / Крис Хан
 18. Применета хуманитарна географија / Клок Кук, Кренг Гудвин
 19. Анализа на градба на ‘рбетници / Милтон Хилдебранд, Џорџ Гослоу
 20. Оптика / Јуџин Хехт
 21. Модерна физика / Стивен Т. Торнтон, Ендру Рекс
 22. Управување со животна средина во организации / Џон Брејди
 23. Рециклирање на тврд отпад / Isa Baud, Johan Post
 24. Компјутерска физика, верзија во Fortran / Стивен Е. Кунин, К. Мередит
 25. Проучување општа физика / Арнолд Б. Аронс
 26. Линеарна алгебра / Шелдон Екслер
 27. Ресурси на земјата / Цејмс В.Грифин
 28. Физика за заштита од радијација / Џејмс Мартин и Џон Вилеј
 29. Водев во хидрологија / Вилфрид Брутсерт
 30. Опрерациони истражувања / Хамди А, Таха
 31. Неорганска хемија / Д.С. Шрајфер и П. В.Аткинс
 32. Физика за полупроводнички елементи / С.М.Сзе, Квок К. Нр.
 33. Хемија на елементи / Н. Н. Гринвуд
 34. Аналитичка хемија / Далгас Ског, Доналд Вест и др.
 35. Модерна аналитичка хемија / Дејвид Харви
 36. Микробиолошка биотехнологија / Александер Н. Глазер
 37. Клиничка хемија / Мајкл Л. Бишол, Едвард П.Фоди
 38. Стресот и благосостојбата на животните / Д. М. Брум и К. Џ. Џонсон
 39. Енциклопедија на светската климатологија / Оливер Џон Е.
 40. Вовед во топологија / Берт Менделсон
 41. Компутациона статистика во климатологијата / Илја Полјак
 42. Прирачник за настава по природни науки, методи, вежби и упатства / Норман Хер
 43. Општа хемија / Р. Ј. Мејер, Ј. Ф. Кејн
 44. Наука за атмосферата / Џон М. Валас, Питер В. Хобс
 45. Екологија пред се / Алан Беби, Ана-Мариа Бренан
 46. Современа хемија во млекарството. Т. 3, Лактоза, вода, соли и споредни состојки / уредено од П. Л. Х. Мексвини и П. Ф. Фокс
 47. Биохемиско инженерство: учебник за инженери, хемичари и биолози / Шигео Катох и Фумитаке Јошида
 48. Вовед во механика на флуиди / Џејмс А. Феј
 49. Физика во фабрика / Валас Џ. Хоп, Марк Л. Спирман
 50. Нелинеарни системи / Хасан К. Калил
 51. Вовед во веројатност / Димитри П. Берцекас, Џон Н. Цициклис
 52. Основи на робусното управување / Кемин Зои со Џон Ц. Дојл
 53. Атомско моделирање на процесот на попуштање на материјалите / Маркус Ј. Бухлер
 54. Од енергетика до екосистеми: динамика и структура на еколошките системи / Н. Руни, К.С. Мекен, Д. Л. Г. Ноукс
 55. Математика за банкарство и за финансии / Денис Кокс и Мајкл Кокс
 56. Хемија на јаглехидратите за научниците на храната / Џејмс Н. Бимилер 

Следете нè на:

 

online
13
е-Книги
1028
прегледи
395,504
преземено
498,931