Детали


 • Добра лaбораториска пракса
  од Биљана Ѓорѓеска

  ISBN: 978-608-4708-80-3
  број на страни: 239
  издадена: 2014
  јазик: македонски
  краток опис:
  Начелата на добрата лабораториска пракса претставуваат основа на системот за квалитет за регулирање на постапките за ставање на хемикалии и лекови во прометот и во употребата, во регистрацијата, во пријавувањето или во известувањето.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/238

 Преземено: 339

Следете нè на:

 

online
13
е-Книги
838
прегледи
217,118
преземено
296,861