Детали


 • Системи за квалитет и стандарди-учебник
  од Елизабета Митрева

  ISBN: 978-608-244-605-9
  број на страни: 334
  издадена: 2019
  јазик: македонски
  краток опис:
  Целта и намената на ракописот е да ги подготви студентите да се здобијат со теоретски и практични знаења за улогата и значењето на квалитетот, како и за потребата од усвојување на голем број стандарди за да се биде конкурентен на пазарот. Во сублимирањето на трудот авторот се послужи и со голем материјал обезбеден како резултат на долгогодишната работа во оваа област, каде што имаше прилика да учествува во работата на бројни стручни и научни собири поврзани со бизнисот на претпријатијата и примената на стандардите за квалитет како предуслов за да се опстои на пазарот.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/810
 Преземено: 153

Следете нè на:

 

online
2
е-Книги
767
прегледи
161,717
преземено
224,264