Детали


 • Инструментални фармацевтски анализи-учебник
  од Рубин Гулабоски, Викторија Максимова, Виолета Иванова-Петропулос

  ISBN: 978-608-244-685-1
  број на страни: 145
  издадена: 2019
  јазик: македонски
  краток опис:
  Квалитативната и квантитативната анализа на активните компоненти и/или онечистувањата во дадени фармацевтски формулации е од примарна важност во фармацевтската индустрија. Инструменталните методи за анализа во фармацијата се неопходен сегмент, почнувајќи од синтезата па сè до финалната контрола на квалитетот на лековите. Притоа, во зависност од карактеристиките на определуваните компоненти во дадени лекови, најчесто е потребно да се применат повеќе инструментални техники со цел да се добијат веродостојни резултати за присутноста на даден аналит, но и за неговата содржина.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/877

 Преземено: 268

Следете нè на:

 

online
55
е-Книги
865
прегледи
261,853
преземено
351,594