Детали


 • Вински туризам - скрипта
  од Владимир Китанов, Дејан Методијески, Георги Мичев

  ISBN: 978-608-244-706-3
  број на страни: 117
  издадена: 2020
  јазик: македонски
  краток опис:
  Оваа скрипта има за цел да понуди сублимирање на литературата и концептите за винскиот туризам и запознавање на студентите со можноста тие концепти на најуспешен начин да се применат во областа на туризмот и угостителството во Македонија. Во разработката на скриптата, користена е соодветна литература од познати автори и институции од областа на винарството, лозарството, туризмот и угостителството, како и Интернетот, како извор на податоци. Скриптата е структуирана на следниот начин: Вовед, Прва, Втора и Трета глава.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/898

 Преземено: 252

Следете нè на:

 

online
42
е-Книги
885
прегледи
285,753
преземено
378,334