Детали


 • Промотивни активности - учебник
  од Билјана Петревска, Далиборка Блажевска

  ISBN: 978-608-244-772-8
  број на страни: 194
  издадена: 2020
  јазик: македонски
  краток опис:
  Ракописот е наменет првенствено за студентите што го изучуваат предметот Промотивни активности на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Основна цел е да им помогне на студентите во совладување на најважните теми од областа на туристичката промоција. Нивото и стилот на обработка на материјата се приспособени кон знаењата и потребите на студентите од додипломските студии.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/961

  DOI линк::
  https://www.doi.org/10.46763/9786082447728
 Преземено: 153

Следете нè на:

 

online
31
е-Книги
873
прегледи
266,334
преземено
356,482