Детали


 • Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции - учебник
  од Ана Миновска, Киро Папакоча, Михајло Петровски, Оливера Терзиева - Петровска

  ISBN: 978-608-244-782-7
  број на страни: 112
  издадена: 2020
  јазик: македонски
  краток опис:
  На страниците пред вас е поместен текст во кој е опишан стоматолошкиот менаџментот на пациентите кои поседуваат одредени заболувања и како такви се вбројуваат во групата на ризични пациенти. Ризичните пациенти се секојдневно присутни во стоматолошките ординации со што уште повеќе се зголемува значењето на здобивањето на знаењето и практичните вештини.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/969

  DOI линк::
  https://www.doi.org/10.46763/9786082447827
 Преземено: 65

Следете нè на:

 

online
25
е-Книги
873
прегледи
266,335
преземено
356,483