Детали


 • Селекција и семепроизводство - рецензирана скрипта
  од Драгица Спасова

  ISBN: 978-608-4504-90-0
  број на страни: 161
  издадена: 2012
  јазик: македонски
  краток опис:
  Земјоделството е најстарото човечко занимање. Од најстари времиња до денес, најголема грижа на човекот е како да произведе доволно храна за своите потреби. Растителното производство може да се зголеми со понапредна технологија (обработка на почвата, ѓубрење, наводнување и различни други агротехнички мерки) или со одгледување на подобри растителни видови и форми кои имаат повисок производен и генетски потенцијал. Во првиот случај е значајна техниката на унапредување, а другиот случај е зависен од подобрување на наследните својства на растенијата, што се постигнува со нивна селекција.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/155

 Преземено: 1212

Следете нè на:

 

online
28
е-Книги
873
прегледи
266,334
преземено
356,482