Детали


 • Полјоделство
  од Љупчо Михајлов, Фиданка Трајкова

  ISBN: 978-608-4504-60-3
  број на страни: 219
  издадена: 2011
  јазик: македонски
  краток опис:
  Учебникот е концепиран според постоечкиот наставен план и програма за предметот Полјоделство, во рамките на Катедрата за растително производство на Земјоделскиот Факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и иситиот може да им послужи и на студентите од други земјоделски факултети. Учебникот Полјоделство може да им биде од корист и на сите останати производни, стручни и научни чинители од земјоделската област,кои одгледуваат земјоделски растенија во нивски услови. Во учебникот се опфатени теми од општото полјоделство презентирани во девет поглавја и тоа: агротехнички основи на растителното производство, дополнителна обработка на почвата, системи на обработка на почвата, конзервациска обработка на почвата, ѓубрење, сеидба и садење, нега на културните растенија, плодоред, плевели и заштита од плевели.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/16

 Преземено: 463

Следете нè на:

 

online
3
е-Книги
803
прегледи
192,926
преземено
264,966