Детали


 • Методологија на педагошко истражување со статистика - скрипта
  од Снежана Јованова-Митковска

  ISBN: 978-608-4708-18-6
  број на страни: 131
  издадена: 2013
  јазик: македонски
  краток опис:
  Скриптата е изработена во согласност со предметната програма за предметот Методологија на педагошко истражување на Факултетот за образовни науки во Штип. Во неа се обработени темелните прашања значајни за истражувањата во областа на воспитанието и образованието кои се однесуваат на: истражувачките парадигми, етапите низ кои поминува педагошкото истражување, видовите педагошки истражувања, методи, техники, инструменти кои се применуваат во педагошкото истражување, квантитативната и квалитативна обработка на податоците, извештај од истражувањето...

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/180

 Преземено: 653

Следете нè на:

 

online
9
е-Книги
817
прегледи
198,613
преземено
272,727