Детали


 • Прирачник за нумерички вежби по биофизика
  од Зденка Стојановска, Елена В’чкова-Бебековска

  ISBN: 978-608-244-236-5
  број на страни: 86
  издадена: 2015
  јазик: македонски
  краток опис:
  Прирачникот за нумерички вежби по биофизика е наменет за студентите на студиската порограма по Општа медицина на Факултетот за медицински науки при Унивезитетот „Гоце Делчев“ во Штип, кои го слушаат предметот Биофизика во првиот семестар.

  линк за споделување:
  http://e-lib.ugd.edu.mk/480

 Преземено: 1345

Следете нè на:

 

online
3
е-Книги
803
прегледи
192,930
преземено
264,979